Project Solutions

Project Solutions - logo

Nabídka služeb

 

 

 

Krajina Severozápadu a rozvoj solární energetiky?

Hájek T.

V časopise Minerální suroviny vyšel článek „ Krajina Severozápadu a rozvoj solární energetiky? “, který navazuje na aktivity Project Solutions s.r.o. v oblasti zavádění obnovitelných zdrojů.

 

Minerální suroviny 2/2015Minerální suroviny 2/2015Minerální suroviny 2/2015

Zdroj:

Minerální suroviny | 2/2015 | str. 24—25

 

Projekt Obnovení poutní cesty klášter Osek—poutní místo Mariánské Radčice jako revitalizační a resocializační opatření v krajině lomu Bílina (Project Solutions s.r.o.)

byl zařazen v soutěži Zelený most (Green Bridge) 2012 mezi Nejlepší revitalizační projekty České republiky.

 

Soutěž Zelený most (Green Bridge) 2012Soutěž Zelený most (Green Bridge) 2012

Zdroj:

Těžební unie České republiky

 

Soustava informačních tabulí v Březně jako příklad infrastruktury pro montánní turistiku

 

2nd international landscape archeology conference, Berlin

Zdroj:

Historie | 1/2013 | str. 26

 

On Minor Landmarks Back-transfer Methodology:

Case Study on Transferred Minor Landmark in a Post Mining Landscape

Hájek T., Svobodová K., Sklenička, P.

 

2nd international landscape archeology conference, Berlin

2nd international landscape archeology conference | Berlin | 6.—9. června 2012

 

Principles of preservation and recalling of memory traces in an industrial landscape:

A case study of decayed monument recreation in the brown-coal mining area of Bílina, Czech Republic

Hájek T., Matáková B., Langarová K., Přerovský, O.

 

Landscape Archaeology between Art and ScienceLandscape Archaeology between Art and Science

Zdroj:

Landscape Archaeology between Art and Science | Amsterdam University Press | 2012 | p. 59—69

 

Drobné památky jako významný metodologický nástroj rekultivace a resocializace krajin s povrchovou těžbou hnědého uhlí

Hájek T.

 

Minerální suroviny 1/2012Minerální suroviny 1/2012

Zdroj:

Minerální suroviny | 1/2012 | str. 19—21

 

Pilgrimage Route in the industrial Landscape:

case study of renewal of pilgrimage route Osek monastery — Mariánské Radčice Pilgrimage route

Hájek T., Svobodová K., Vrbová, K.

 

TransEcoNet Final Symposium, Dresden

TransEcoNet Final Symposium | Dresden | 29.—30. 3. 2012

 

Transfers of Minor Landmarks as the Spiritual Movement within a Historical Cultural Landscape — the Industrial Landscape of Northern Bohemia

(How to measure the reversibility and irreversibility of changes within the symbolic layer of a cultural landscape)

Hájek T., Matáková B., Langarová K., Přerovský, O.

 

Workshop on Landscape HistoryWorkshop on Landscape History

Zdroj:

Workshop on Landscape History | University of West Hungary Press, Sopron | 2011 | p. 90—98

 

Czech Mosaic; the main development phases and contemporary challenges

Kracík Štorkánová M., Hájek T.

Workshop Mosaic: archeometry, technology and Conservation | Faenza | 24.—25. listopadu 2011

 

Světlo zevnitř

(k estetickým kategoriím skleněné mozaiky)

Hájek T., Šerých J., Kracík Štorkánová M.

 

Art+Antique 2001/09Art+Antique 2001/09Art+Antique 2001/09

Zdroj:

Art+Antique | 09 (září 2011) | str. 54—56

 

XVI. konference Pozemkové úpravy

k 20. výročí založení pozemkových úřadů

(13.—14. 9. 2011)

 

Poster k vystoupení na XVI. konference Pozemkové úpravy

 

Usnesení ze 100. řádného jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s. ze dne 14.2.2011:

pod bodem 7) Prezentace projektu a prvků studie „ Obnovení poutní cesty klášter Osek — poutní místo Mariánské Radčice “

Zástupce společnosti Project Solutions, s.r.o. Dr. Tomáš Hájek prezentoval přítomným prvky studie „ Obnovení poutní cesty klášter Osek — poutní místo Mariánské Radčice “. Na webových stránkách HSRM naleznete prezentaci, která byla na jednání představena http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html.

Tato prezentace bude předložena rovněž na jednání HSR-ÚK a zástupci HSRM a HSR-ÚK se dále usnesou na formě podpory tohoto projektu.
Dr. Hájek dále vyslovil zájem o členství v HSRM, který předloží na některém z následujících jednání rady.

(Projekt byl též úspěšně prezentován na Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje dne 21. února 2011.)

 

Principles for designing tour routes in a historic garden and park

Hájek T., Svobodová K., Majerová S.

 

Principles for designing tour routes in a historic garden and park

Publisher online 11 December 2010 »


Zdroj:

Journal of Landscape Studies | Volume III (2010) Issue 3 | p. 191—201

 

5. blok vzdelávacího kurzu

Regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností

(16.—18. 9. 2010)

 

5. blok vzdelávacího kurzu5. blok vzdelávacího kurzu

 

Pamäť krajiny a drobné pamiatky

Konferencia v Amsterdame

 

Pamiatky a muzeá-titulPamiatky a muzeá-text

Zdroj:

Pamiatky a muzeá | 2/2010 | str. 69

 

Východiska a principy územní studie

Polyfunkční muzeum v otevřené krajině — důl Bílina Nord

 

Východiska a principy územní studie

Zdroj:

Urbanismus a územní rozvoj | 6/2009 | str. 12—21

Kontakt

Copyright © 2015 Project Solutions s.r.o.