Project Solutions

Project Solutions - logo

Nabídka služeb

 

 

Zpracována publikace: Zpráva o cestě k novému využití historického objektu

(aneb budova bývalé mateřské a obecné školy s českým jazykem vyučovacím v Březně jako muzeum menšinového školství ve středoevropském kontextu)

 

Česká národní škola v Březnu u Chomutova

Realizační tým:

Tomáš Hájek a kolektiv

 

Studie přípravy muzejního projektu v oblasti menšinového školství za účelem revitalizace historického objektu

Studie

 

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek

 

Doplnění soustavy informačních tabulí v oblasti Severozápadu

 

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek

 

Pasportizace stavu skleněných mozaik, zejména exteriérových, na území Jihočeského kraje za účelem jejich systematické obnovy a vytvoření odborné metodiky jejich obnovy, II. fáze

Studie

 

Skleněné mozaiky, II. fáze - titul studie

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek

 

Vyhodnocení zdravotních rizik vzhledem k plísním a dalším biologickým projevům vlhkosti v bývalé české národní škole v Březně

 

Realizační tým:

RNDr. Eva Martínková | Dr. Tomáš Hájek

 

Po stopách pískovce Podkrkonoším

Studie

 

Po stopách pískovce Podkrkonoším - titul studie

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek

 

Pasportizace stavu skleněných mozaik, zejména exteriérových, na území Jihočeského kraje, za účelem jejich systematické obnovy a vytvoření odborné metodiky jejich obnovy, I. fáze

Na této zakázce spolupracuje Project Solutions s.r.o. se STOP, Společností pro technologie ochrany památek

 

Skleněné mozaiky - titul studie

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek | Ing. Tereza Tribulová | Doc. Ing. Petr Kotlík

 

Systém informačních tabulí v obci Březno u Chomutova

 

kostel sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova

Realizační tým:

Ing. Kamila Svobodová | Josef Märc | Klára Tůmová | Dr. Tomáš Hájek

 

Solitérní stromy a stromořadí při poutních cestách a optimalizace poutní cesty klášter Osek — poutní místo Mariánské Radčice vzhledem k tomuto aspektu

 

Vzrostlý jírovec z oblasti poutní cesty Osek-Mariánské Radčice

Realizační tým:

Dr. Mgr. MUDr. Tomáš Hájek | Ing. Sylvie Majerová | Ing. Kamila Svobodová

 

Obnovení poutní cesty klášter Osek — poutní místo Mariánské Radčice

Územně plánovací podklad pro návrh na změnu ÚPD dotčených obcí /či pro územní řízení/ ve věci obnovení poutní cesty klášter Osek-poutní místo Mariánské Radčice

 

Obnovení poutní cesty klášter Osek — poutní místo Mariánské Radčice

Realizační tým:

Dr. Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, vedoucí projektu | Ing. Kateřina Vrbová | Ing. Kamila Svobodová | Doc. Ing. Petr Kotlík CSc.

 

Realizace prezentace kulturního dědictví v lokalitách severozápadních Čech

(systém informačních tabulí v obci Mariánské Radčice)

 

Tabule č. 1 - Historie poutního místa obce Mariánské Radčice

Tabule č. 2 - Transferované památky

Tabule č. 3 - Historie poutní cesty

Tabule č. 6 - Historie dolování

Realizační tým:

Ondřej Přerovský | Kamila Svobodová | Klára Tůmová | Kateřina Vrbová | Tomáš Hájek

 

Česká národní škola v Březnu u Chomutova

Studie k možnostem revitalizace bývalé české menšinové obecní školy v Březně u Chomutova do multifunkčního kulturního prostoru s převažující funkcí expoziční (muzejní).

 

Studie

Česká národní škola v Březnu u Chomutova

Realizační tým:

Dr. Mgr. Tomáš Hájek, vedoucí projektu | doc. Ing. Petr Kotlík CSc., Společnost pro technologie ochrany památek | Mgr. Magdalena Šustová, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze | Mgr. Šárka Janotová

 

Poznávací okruh Mariánskými Radčicemi a okolím

Koncepce prezentace kulturního dědictví v lokalitách severozápadních Čech.

 

Studie

Realizační tým:

Mgr. Ondřej Přerovský, vedoucí projektu | Dr. Tomáš Hájek

 

Polyfunkční muzeum v otevřené krajině — Bílina Nord

Pasportizace kulturních, historických a přírodních hodnot a tvorba základního generelu řešení dotčeného území.

 

Panorama: JV pohled z ref. stanoviště č. 17

Panorama: JV pohled z ref. stanoviště č. 17

Mapa: Kompartmenty a komunikacní vazby jádrového území

Mapa: Kompartmenty a komunikacní vazby jádrového území

Prezentace projektu - Lednice, 24. 6. 2009

Prezentace projektu — Lednice, 24. 6. 2009

Prezentace projektu - Freiburg, 4. 11. 2009

Prezentace projektu — Freiburg, 4. 11. 2009

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek, vedoucí projektu | Ing. Barbora Matáková, Ústav zahradní a krajinářské architektury MZLU – ZF | Ing. Kristina Langarová, Institut für Landespflege Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Ostwind | Ing. Sylvie Majerová, projekční specialistka | Mgr. Ondřej Přerovský, kulturolog

 

Rešerše podmínek v podnikání v projekční činnosti v oblasti architektury, tvorby krajiny a stavebnictví

(SR)

 

Realizační tým:

Hájek T. | Kočišová K.

 

Přednášková a koncepční činnost v oblasti vztahu větrné energetiky k památkovým územím a Evropské úmluvě o krajině

 

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek

 

Analýza potřebných nových trendů v prezentaci památkových objektů (na území ČR) zpřístupněných veřejnosti v rámci odvětví cestovního ruchu

Projekt se na základě analýzy soustřeďuje na vytvoření modelových návštěvnických tras v historických zahradách a parcích a vybraných segmentech historické kulturní krajiny.

 

Krajina panství Czerninů

Krajina panství Czerninů

Znepřístupněná cesta s ovocnou alejí nad Chudenicemi

Znepřístupněná cesta s ovocnou alejí nad Chudenicemi

Louky anglického parku využívané pro golf

Louky anglického parku využívané pro golf

Pohledová osa napříč anglickým parkem

Pohledová osa napříč anglickým parkem

Realizační tým:

Dr. Tomáš Hájek, vedoucí projektu | Ing. Sylvie Majerová, projekční specialistka

Kontakt

Copyright © 2015 Project Solutions s.r.o.